Chính sách bảo mật

Donner cam kết bảo mật thông tin cá nhân và riêng tư của khách hàng. Vui lòng tham khảo “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu rõ những cam kết mà chúng tôi tuân thủ nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách truy cập:

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ trên donner.vn, khách hàng có thể được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi (Email, Họ tên, Số điện thoại liên hệ).

Mọi thông tin cung cấp phải đảm bảo tính chính xác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về những lần truy cập của bạn, bao gồm số trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp vào và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối với trang donner.vn.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà trình duyệt web của bạn sử dụng mỗi khi bạn truy cập donner.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và địa chỉ mà trình duyệt truy cập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về ý nghĩa pháp lý của thông tin được cung cấp.

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng để phục vụ họ tốt hơn.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Donner thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và tuân thủ đầy đủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn thông qua các hình thức như: gửi thư, đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin kỹ thuật và bảo mật.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu tại chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
  • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật.
  • Trong những trường hợp chúng tôi tin rằng nó sẽ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật.
  • Các trường hợp khẩn cấp cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

4. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Donner cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau để bảo vệ thông tin này khỏi việc sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Donner khuyên bạn nên bảo mật thông tin liên quan đến mật khẩu truy cập của mình và không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai khác. Nếu sử dụng máy tính dùng chung, bạn nên đăng xuất hoặc đóng tất cả các cửa sổ trang web đang mở.

5. THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN.

Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật, chỉ phục vụ mục đích giao nhận, liên lạc giữa hai bên và được bảo mật trọn đời.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng trong nội bộ công ty và không được tiết lộ ra bên ngoài.